Bảng giá 7 tầng

Cập nhật bảng giá tòa Condotel 7 tầng – FLC Luxury Hotel đến ngày 22/05/2017. Để cập nhật bảng giá mới nhất tại thời điểm hiện tại, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: Mr Long 0965276696

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng - Trang 1

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng – Trang 1

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng - Trang 2

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng – Trang 2

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng - Trang 3

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng – Trang 3

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng - Trang 4

Bảng giá tòa Condotel 7 tầng – Trang 4