Bảng giá 15 tầng

Cập nhật bảng giá tòa Condotel 15 tầng – FLC Grand Hotel đến ngày 07/06/2017. Để cập nhật bảng giá mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: Mr Long 0965276696

Bảng giá Condotel 15 tầng - Grand Hotel - Trang 1

Bảng giá Condotel 15 tầng – Grand Hotel – Trang 1

Bảng giá Condotel 15 tầng - Grand Hotel - Trang 2

Bảng giá Condotel 15 tầng – Grand Hotel – Trang 2

Bảng giá Condotel 15 tầng - Grand Hotel - Trang 3

Bảng giá Condotel 15 tầng – Grand Hotel – Trang 3